Ritkának nevezhető kétéltű ugyan nem él ott, de a részletekben nem elveszve, a levél szellemiségével egyetértve csatlakoztunk egy petícióhoz, ami a börzsönyi Csarna-völgy megmentését célozza

Nyílt levél Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszternek

Tisztelt Miniszter Úr!
Az alulírott zöld civil szervezetek és magánszemélyek megdöbbenéssel értesültek arról, hogy Magyarország egyetlen, nagy kiterjedésű háborítatlan erdejében, a Börzsöny északi részén található Csarna-völgyben, harminc év szünet után újra megindulna a gazdasági célú faanyagtermelés. A közelítőleg ezerhektáros, túlnyomó részt fokozottan védett terület a Kárpátok élővilágát kiemelkedő teljességben őrzi. Nemcsak ritka hal- kétéltű- és madárfajok élnek a völgyben, de az országban mindössze 5-10 egyedet számláló hiúz is előfordul. A Ipoly-Erdő Zrt. által, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság határozott tiltakozása ellenére tervezett fakitermelés utak építésével, intenzív erózióval, a patakok elszennyeződésével és az erdő életközösségének megváltoztatásával veszélyeztetheti a természeti értékek megőrzését.

A Csarna-völgy az ország egyedülálló, fokozottan védett természeti területe, ahol indokolt módon korlátozták a faanyagtermelést három évtizede. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy szűk gazdasági érdekek alapján e korábbi döntést felülbírálják. A terület biológiai sokfélesége nemzeti örökség, amely összehasonlíthatatlanul nagyobb értéket képvisel, mint az onnan kitermelhető faanyag.

Felhívjuk a Miniszter Úr figyelmét továbbá arra is, hogy a nemzetközi irányelvek és a Magyarországon hatályos jogszabály [1996. évi LIII. törvény a természet védelméről, 28.§ (7.)] értelmében valamennyi nemzeti parkban övezeti besorolást kell érvényesíteni. A legbelső, ún. természeti övezetben a nemzetközi gyakorlat szerint nincs nyersanyagtermelő tevékenység. Sajnálatos, hogy a törvény életbe lépése óta eltelt több mint tizenöt esztendő során nem sikerült érvényt szerezni a jogszabálynak. A környező országokkal ellentétben Magyarországon a nemzeti parkokban nincsenek kialakítva övezetek, így a fakitermelésből kivont, jelentősebb nagyságú erdőterületek sincsenek. Ennek mindennapi jeleit bárki láthatja, aki nemzeti parkjainkat meglátogatja.

Kérjük Miniszter Urat, hogy biztosítsa a Csarna-völgy háborítatlanságának fenntartását, és támogassa, hogy faanyagtermelés itt a jövőben se legyen lehetséges. Kérjük továbbá, hogy tegyen gyakorlati lépéseket annak érdekében, hogy a magyarországi nemzeti parkok a jövőben a nemzetközi irányelvek szerint működjenek, és bennük megfelelő nagyságú, háborítatlan területek kerüljenek kijelölésre.