Milyen hatással vannak a kétéltűekre a közutak?

 Milyen hatással vannak a kétéltűekre a közutak?

Puky Miklós

2MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete Magyar Dunakutató Állomás, 2131 Göd, Jávorka S. u. 14., h7949puk@ella.hu

 

A vonalas létesítmények, kiemelten az utak élővilágra gyakorolt hatása hosszú idő óta ismert. Az élőhelyek útépítések következtében bekövetkező eltűnése az egyik legfontosabb, helyi szinten bekövetkező, közvetlen hatás. Ilyen a szennyezés is, ami kémiai (például só vagy nehézfém), fény és hő eredetű egyaránt lehet. Ugyancsak közvetlen hatás a zavarás, aminek mértéke nagymértékben függ az utat szegélyező növényzettől és a szomszédos élőhelyektől és ide tartozik a közúti gázolás is. A vonalas létesítmények és a rajtuk zajló forgalom közvetett hatása a fragmentáció, a különböző hálózati szintű hatások és egyes állatfajoknál a viselkedés megváltozása is. A kétéltűek esetében a közúti közlekedés különböző hatásait bizonyították. Európai, észak-amerikai és ázsiai vizsgálatok szerint a közúti forgalom alapvetően meghatározza a fajok elterjedését, rendkívül eltolt ivararányhoz (ezáltal a rövid szaporodási idejű fajoknál a megszokottnál is erőteljesebb hímek közötti versengéshez), viselkedésváltozáshoz, a nagyforgalmú útszakaszok mentén alacsony egyedsűrűséghez, genetikai izolációhoz, helyi kihaláshoz vezethet.