Megjelent Faggyas Szabolccsal közösen írt munkánk a jól működő csongrád megyei kétéltűterelő rendszerekről, amelyek valóban segítik a közúti kétéltűpusztulás csökkenését, az utak jelentette akadályok megszüntetését

Az ACO Wildlife Pro kétéltűátjáró-rendszer első magyarországi alkalmazásának kivitelezési tapasztalatai
és a monitorozás első eredményei

Faggyas Szabolcs1 és Puky Miklós2, 3
1Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19.
2MTA Ökológiai Kutatóközpont, Duna-kutató Intézet, 2131 Göd, Jávorka Sándor u. 14.
3Varangy Akciócsoport Egyesület, 1172 Budapest, IX. u. 40.

ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (2012) 97(1): 85–93.
Összefoglalás. 2011. őszén a Kiskunság három védett területéhez kapcsolódóan huszonhat ACO
Wildlife Pro alagútból, terelőfalakból és stop-folyókákból álló közúti beruházás készült el a kétéltűek,
kiemelten a nagy egyedszámban vonuló barna ásóbéka (Pelobates fuscus) közúti átkelésének biztosítására.
Az első tavaszi vonulási időszakban végzett monitorozás bizonyította, hogy a kétéltűek, különösen
a vöröshasú unka (Bombina bombina) és a barna ásóbéka nagy számban használják az átjárókat. Az
Élőhely Irányelv II. Függelékében szereplő dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus) ugyancsak átkelt az
alagutakon. Három hüllőfajt, többek között az Élőhely Irányelv II. Függelékében szereplő mocsári teknőst
(Emys orbicularis), ugyancsak kimutattunk. Az Ópusztaszer–Baks között lévő rendszerbe beépített,
korábban létesített beton átereszen tizedannyi kétéltűpéldány kelt át, mint a szomszédos
polimerbetonból készült és felül részben nyitott ACO alagutakon.

Construction and preliminary monitoring results of the first ACO Wildlife Pro amphibian mitigation systems on roads in Hungary 
Szabolcs Faggyas1 and Miklós Puky2, 3
1Kiskunság National Park Directorate, Liszt Ferenc u. 19, H-6000 Kecskemét, Hungary
2MTA Centre for Ecological Research, Danube Research Institute, Jávorka Sándor u. 14, H-2131 Göd, Hungary
3Varangy Akciócsoport Egyesület, IX. u. 40, H-1172 Budapest, Hungary
 

Abstract. In autumn 2011, twenty-six ACO Wildlife Pro climate tunnels, guide walls and stop
channels were constructed at three wetland sites in the Kiskunság area of the Great Hungarian Plain in
Hungary to help amphibians, primarily the spadefoot toad, Pelobates fuscus, and other faunal
elements across roads. Several difficulties arose during the construction, e.g. parallel bicycle paths
were built along the neighbouring Natura2000 sites around the time of construction, also with the
financial help of the EU. The first spring season monitoring proved that amphibians used the systems
in large numbers with P. fuscus and Bombina bombina as the predominant species. The Appendix 2
Habitat Directive species, Triturus dobrogicus also used the tunnels. Three reptile species including
the Appendix 2 Habitat Directive species, Emys orbicularis, were also trapped in these systems. In a
comparison with an already existing, concrete culvert included in one of the systems, the efficiency of
the adjacent polymer concrete ACO climate tunnels were approximately ten times higher than the
culvert between them.