Kétéltű hang-monitorozás a magyarországi Közép- és Alsó-Tisza mentén

Kétéltű hang-monitorozás a magyarországi Közép- és Alsó-Tisza mentén

Veres Viktória - Puky Miklós

 

A hang alapján történő monitorozás olyan mintavételi módszer, amely sem a kétéltűeket, sem azok élőhelyét nem károsítja, ami fontos szempont egy ilyen veszélyeztetett élőlénycsoport vizsgálatánál.

Vizsgálatainkat a Kiskunsági Nemzeti Park területén végeztük Tisza-menti szentély jellegű holtágak területén: a Szikrai-Holt-Tiszán és a tőserdei ártéren; a Sulymostón, a Labodári- Holt-Tiszán, a Körtvélyesi-Holt-Tiszán és a Saséren. A területeken a szaporodási időszak alatt háromszor végeztünk felméréseket hang alapján, amivel 10 taxon jelenlétét (Bombina bombina, Pelobates fuscus, Bufo bufo, B. viridis, Hyla arborea, Rana arvalis, R./Pelophylax lessonae, R. ridibunda/P. ridibundus, R. esculenta/P. esculentus illetve R. esculenta complex) mutattuk ki. A különböző időpontokban végzett felmérések eredménye jelentősen eltért egymástól, ami azt mutatja, hogy hazai viszonyok között legalább 3 felmérés a kétéltűfauna hang alapján történő monitorozására. Korábbi, elsősorban vizuális felmérések eredményeivel összehasonlítva a kimutatott fajszám nagy, tehát a módszer eredményesen alkalmazható hullámtéri holtágak vizsgálatára. A legalkalmasabbnak a Hyla arborea, a Bombina bombina és a Rana(Pelophylax) esculenta fajcsoport elemeinek kimutatására bizonyult, de a halkabban szóló Bufo bufo, B. viridis, Rana arvalis, Pelobates fuscus jelenléte is bizonyítható volt hang alapján. 2003 őszén - más évekkel összehasonlítva – a fiatal kétéltűek egyedsűűsége kicsi volt a mintavételi területeken, ami azt mutatja, hogy a fiatalok őszi egyedsűrűségét a kifejlett állatok jelenléte mellett számos más élő és élettelen környezeti tényező befolyásolja. Ennek megfelelően a teljes körű kétéltű monitorozó programoknak tavaszi és őszi megfigyeléseket egyaránt tartalmazniuk kell.