A Tisza mentén sok kétéltűt, kevés rendellenesen fejlődött egyedet láttunk

Hosszú távú felméréseinket 2010-ben is folytattuk. Ezen belül számos Tisza-menti helyszínünk van. A több egyesületi tag részvételével zajló felmérések során felkeresett mintavételi helyek döntő többségén viszonylag nagy egyedszámot, a csapadékos évekre jellemző mennyiségű mocsári békát és kevés fejlődési rendellenességet hordozó egyedet mutattunk ki.