A parassapusztai kétéltűátjáró-rendszer működése: miért pusztulnak tömegesen a Natura2000 területen élő békák?

 A parassapusztai kétéltűátjáró-rendszer működése: miért pusztulnak tömegesen a NATURA2000 területen élő békák?

Vogel Zsolt1 - Puky Miklós2

 

1 Varangy Akciócsoport Egyesület, 1172 Budapest IX. u. 40., vogelzs@freemail.hu

2MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete Magyar Dunakutató Állomás, 2131 Göd, Jávorka S. u. 14., h7949puk@ella.hu

 

Közúti kétéltűgázolás a világ más országaihoz hasonlóan Magyarországon is számos útszakaszon megfigyelhető. Ennek csökkentésére a legfontosabb területeken az 1980-as évek közepétől kezdődően történnek természetvédelmi beavatkozások. Az első ilyen helyszínen, a 2-es sz. út Hont-Parassapuszta közötti szakaszán 1987 tavasza óta zajlik szervezett kétéltűmentés, amiben 19 országból érkezett szakemberek és önkéntesek vettek részt az elmúlt 23 év során. Ezen az időközben fokozottan védett és NATURA2000 területté minősített élőhelyen a legnagyobb számban Bufo bufo, Rana dalmatina, Pelobates fuscus vándorol a Börzsöny és az Ipoly ártere között. 2006-ban az Európai Unió támogatásával a régió legnagyobb alsóbbrendű úton megépített varangyalagút-rendszerét alakították ki ezen az útszakaszon. Sajnálatos módon a rendszer tervezésénél és kialakításánál nem használták fel a meglévő ismereteket, tervezési és kivitelezési hibák miatt a rendszer 1%-nál kisebb hatékonysággal működik. Az időközben történt egyeztetések nem hozták meg a kívánt eredményt, 2008-ban 2007-hez hasonló arányban pusztultak a kétéltűek. Ennek megfelelően további, sürgős beavatkozások szükségesek még a 2009. tavaszán zajló vándorlás előtt a területen élő kétéltűek védelmére, a térség európai uniós szinten számon tartott természeti örökségének megóvására.